Rezana građa

Rezana građa

U ponudi nudimo rezanu građu četinara jela, smrča, bor) i mekih lišćara (topola, lipa) kao što su daska, grede, štafle i letve i drugi elementi po porudžbi kupca.

//ekovald.com/wp-content/uploads/2018/09/rezana.jpg