Briket

Briket

Drveni briketi u kolicini od 1t menjaju 3-4 m3 klasičnog cepanog drveta. Briket je pakovan u ambalaži od 10 i 20 kg i dzakovima od 30 kg.
Briketi se prave od piljevine uz pomoć mehaničkih presa. Pri sagorevanju briket daje deset puta manje pepela od uglja. Predstavlja ekološko gorivo, i potrosnja briketa doprinećete očuvenju žuvotne sredine.

Glavne kerakteristike briketa su:

- Energent koji po svojoj energetskoj vrednosti daje više toplote od uglja

- Pri sagorevanju karakteriše ga odsustvo štetnih gasova

- Male je zapremine, a veće kalorijske vrednosti od drveta

- Ne zahteva puno prostora za skladištenje, kao ni pripremu za upotrebu

- Briketi su tvrdi poput drveta, nakon sagorevanja ostaje mala količina pepela

- Sagorevanjem briketa mnogo brže se postiže željena temperatura u odnosu na druga goriva

Na nasem stovaristu mozete naci bukov briket prve klase.

Isporuka briketa na kucnu adresu u dogovoru sa vama ucinice vasu kupovinu jednostavnom. Pozovite nas na telefon 011 226 0384, 064 64 62 123 ili na mail ekovalddoo@mts.rs

//ekovald.com/wp-content/uploads/2018/09/bukov-briket-prodaja.jpg