Proizvodi i usluge

 

Rezana građa

 

 

U ponudi nudimo rezanu građu četinara jela, smrča, bor) i mekih lišćara (topola, lipa) kao što su daska, grede, štafle i letve i drugi elementi po porudžbi kupca.