Proizvodi i usluge

 

Pelet

 

 

Pelet je presovani drvni ostatak vlažnosti manje od 10% što mu daje visoku energetsku efikasnost.

Pelet je proizvod koji se dobija iskljucivo presovanjem piljevine i strugotine suvog visoko kaloričnog drveta. Presovanje se vrši pod velikim pritiskom, bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. Proizvodi se od hrasta, bukve, graba, jasena. To je kvalitetno i vrlo kaloricno gorivo cijim sagorevanjem nastaje svega 1% pepela. Praktičan je za upotrebu i jeftiniji od svih fosilnih goriva. 2kg peleta menja 1 litar loživog ulja, a njegova energetska vrednost je 18 MJ/kg ( 5 kw/h). Pelet je ekološko biogorivo sa CO2 neutralnim dejstvom. Veoma je pogodan za grejanje porodicnih kuća, hotela, bolnica, vrtića kao i velikih industrijskih sistema. Pelet je pakovan u ambalaži od 15 kg ili JUMBO džakovima od 1000 kg.