Proizvodi i usluge

 

Briket

 

 

Briket je ekološko gorivo proizvedeno od drvnih ostataka (bukva, grab, hrast, jasen) velike kalorične moći. Presovanje se vrši pod velikim pritiskom bez dodavanja vezivnih sredstava. Drveni briketi u kolicini od 1t menjaju 3-4 m3  klasičnog cepanog drveta. Briket  je pakovan u ambalaži od 10 i 20 kg i dzakovima od 30-35 kg.